Våpen & Skuddtreff

Fiksern har et stort våpenbibliotek med mange forskjellige typer våpen til bruk i film, tv, teater, eventer eller andre områder. Vi har også forskjellige effekter som kan simulere flere typer skuddtreff.


Utleie

Fiksern AS har et bredt utvalg av våpen for utleie. Av sikkerhetsmessige årsaker ønsker vi ikke å ha disse våpnene synlig for alle, men har heller et lukket våpenbibliotek man kan søke om tilgang til. Ved å fylle ut skjemaet i bunnen av denne siden får vi informasjon om hvem som ønsker tilgang og hvilken produksjon våpnene skal brukes til. På disse sidene kan man sortere våpnene etter blant annet type våpen og ammunisjonstype.

Dersom våpen eller skuddtreff skal benyttes på et område som ikke er fullstendig avsperret for offentligheten, kreves det tillatelse fra det lokale politiet før utlevering av våpen. Filmvåpen (våpen som kan avfyre ammunisjon, løsammunisjon eller har munningsflamme) leies kun ut med våpenkyndig personell fra oss. Vår representant er da sikkerhetsansvarlig for våpenet på opptaks-stedet og i forbindelse med transport og lagring under hele oppdraget.


Skuddtreff

Den vanligste effekten for skuddtreff er ved bruk av squibs. En squib er en liten eksplosiv effekt som kan brukes til å generere mekanisk kraft, samt å gi visuelle, pyrotekniske effekter både i filmer og live skuespill. En squib utgir en betydelig mengde energi, og kan derfor brukes til knusing eller ødeleggelse av mange forskjellige materialer. Effekten kan brukes der det er behov for skuddtreff på personer med klær, i jord, sand, snø eller på vegger og andre materialer. Effekten brukes ofte sammen med en liten pose med blod eller støv, eller en liten svamp for å simulere knuste bein og vev. Denne effekten kan ikke benyttes dersom skuddtreffet skal være direkte på hud.

Større mengder skuddtreff i for eksempel sand, jord eller snø kan også simulerers ved bruk av forskjellige trykkluftrigger.

Ved behov for skuddtreff direkte på hud, for eksempel i pannen, har vi et eget utstyr som skyter blodkapsler.


Søknadsskjema for tilgang til online våpenbibliotek

  • Navn på den som søker tilgang